Featured News

ประชาสัมพันธ์

View All

กิจกรรม

View All

ผลงานบุคลากร

View All

ดาวน์โหลด

View All

บุคลากร

ผู้บริหาร

กัมพล

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อนันต์

นายอนันต์ ทานัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สมัย

นายสมัย ทะจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เบญจรัตน์

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เอนก

นายเอนก ไชยบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมนูหลัก

หลักสูตรสถานศึกษา แผนผังโรงเรียน สมัครเรียนออนไลน์ FACEBOOK FACEBOOK สภานักเรียน รปค.15 เว็บไซต์เดิมของโรงเรียน RPG15 YouTube แอพพลิเคชั่นทำความดี วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน หลักสูตร Pre-Degree รปค.15 คลังข้อสอบออนไลน์ "ระดับประถมศึกษา" คลังข้อสอบออนไลน์ "ระดับมัธยมศึกษา" ห้องสมุดออนไลน์ E -Library ITA โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ช่องทางร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น Q&A ถาม-ตอบ แบบฟอร์มขอศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ทดสอบการอ่านและการเขียน รายงานขอชี้แจงข้อเท็จจริง ประวัติมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สรุปวันลา ข้าราชการครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) คะแนนหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระเบียบโรงเรียน2564 ใบปรับพฤติกรรม คู่มือ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน การนำระบบ E-School Master ไปใช้ของโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา งานแนะแนว ทดสอบการอ่าน ม.1 ทเสอบการอ่าน ม.3 ทดสอบการอ่าน ม.2 ทดสอบการอ่าน ม.4 ทดสอบการอ่าน ม.5 ข้อสอบการอ่าน ม.6

FACKBOOK

สถิติ

Online : 3 IP
วันนี้ : 72 IP
เมื่อวาน : 188 IP
สัปดาห์นี้ : 1321 IP
เดือนนี้ : 3067 IP
ปีนี้ : 66423 IP
ทั้งหมด : 133161 IP
บันทึก : 4272 (17.03.2022)

ITA

1.โครงสร้างสถานศึกษา 2.ข้อผู้บริหารสถานศึกษา 3.อำนาจหน้าที่ 4.แผนพัฒนาสถานศึกษา 5.ข้อมูลการติดต่อ 6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7.ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.บ้านแทรง 8.Q&A 9.Social Network 10.แผนดำเนินการประจำปี 11.รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานฯ 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13.คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ 17.E-Service 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติการทุจริตและประพฤติมิชอบ 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon