ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 Tel. 053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ

ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00