สัญลักษณ์โรงเรียน

Tabs

ลิงค์ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท 

https://drive.google.com/drive/folders/19fzid-HvoToTamhusYUg7fZ74ta5gqIp?usp=sharing