โครงการ/กิจกรรม แผนการวีดผลประเมินผล สาระการเรียยนรู้สังคมศึกษาฯ

แผนการวีดผลประเมินผล สาระการเรียยนรู้สังคมศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:14:48
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวีดผลประเมินผล สาระการเรียยนรู้สังคมศึกษาฯ
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
520 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
10/06/2021 -
รายละเอียด :

-

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวันดี ริยะสาร

รูปภาพกิจกรรม