โครงการ/กิจกรรม การประเมินผลงานการปฎิบัติงานรอบ 3 เดือน

การประเมินผลงานการปฎิบัติงานรอบ 3 เดือน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 14:43:31
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การประเมินผลงานการปฎิบัติงานรอบ 3 เดือน
หน่วยงาน :
-
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายชิษณุพงศ์ วันติ

รูปภาพกิจกรรม