โครงการ/กิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ (on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ชั้น ม.6

รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ (on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ชั้น ม.6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 10:02:16
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบ (on air, on line ,on hand, on demand) รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ชั้น ม.6
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรี ไทยใหม่

รูปภาพกิจกรรม