โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ม.3 ภาคที่ 1/2563

แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ม.3 ภาคที่ 1/2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13:38:50
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ม.3 ภาคที่ 1/2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ

รูปภาพกิจกรรม