โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑

รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 00:07:23
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
17/09/2020 - 17/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายณัฐนันท์ พานทอง

รูปภาพกิจกรรม