โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา

กำหนดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 23:31:46
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
หน่วยงาน :
ราชประชานุเคราะห์15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศรัณยา สายบัว

รูปภาพกิจกรรม