โครงการ/กิจกรรม แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 21:08:42
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง

รูปภาพกิจกรรม