โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1/2564

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1/2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:59:53
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1/2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายนเรศ วงค์สถาน

รูปภาพกิจกรรม