โครงการ/กิจกรรม การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) วิชาสุขศึกษาชั้น ม.4 มิถุนายน

การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) วิชาสุขศึกษาชั้น ม.4 มิถุนายน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 16:59:42
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) วิชาสุขศึกษาชั้น ม.4 มิถุนายน
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
ระหว่างวันที่ :
07/06/2021 - 05/07/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายคมกริช พลหาญ

รูปภาพกิจกรรม


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon