โครงการ/กิจกรรม รายงานการประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

รายงานการประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:22:58
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียน
สถานที่ :
ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์

รูปภาพกิจกรรม