โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ส 23101 ) ภาคเรียนที่ 1

กำหนดการสอน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ส 23101 ) ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 18:52:45
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ส 23101 ) ภาคเรียนที่ 1
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
เชียงแสน
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์

รูปภาพกิจกรรม