โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA เดือนกรกฏาคม 2564

รายงาน PDCA เดือนกรกฏาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 4 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 10:04:24
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA เดือนกรกฏาคม 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์

รูปภาพกิจกรรม