โครงการ/กิจกรรม รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๕

รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๕

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 14:42:50
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๕
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางจินตนา ธรรมวงค์

รูปภาพกิจกรรม