โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 9 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 11:37:21
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายศตพล สุวรรณดี

รูปภาพกิจกรรม