โครงการ/กิจกรรม รายงานการรับมอบสิ่งของพระราชทานประจำปี 2564

รายงานการรับมอบสิ่งของพระราชทานประจำปี 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 1 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 16:25:04
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการรับมอบสิ่งของพระราชทานประจำปี 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสิรินทรา ทาแกง

รูปภาพกิจกรรม