โครงการ/กิจกรรม การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล 1/2565

การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล 1/2565

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 24 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 10:40:04
ภาคเรียนที่ :
1/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล 1/2565
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
20/05/2022 -
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายพงศ์พล บุตรสำราญ

รูปภาพกิจกรรม


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon