โครงการ/กิจกรรม PDCA เดือนกันยายน

PDCA เดือนกันยายน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:56:04
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
PDCA เดือนกันยายน
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
เชียงแสน
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์

รูปภาพกิจกรรม