โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 5 ส "โรงเรียนแห่งสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" เดือน กุมภาพันธ์ ครูชญาภา จันต๊ะนา

รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 5 ส "โรงเรียนแห่งสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" เดือน กุมภาพันธ์ ครูชญาภา จันต๊ะนา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 16:14:13
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 5 ส "โรงเรียนแห่งสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" เดือน กุมภาพันธ์ ครูชญาภา จันต๊ะนา
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 กระทรวงศึกษาธิการ
สถานที่ :
โรงเรียนราชูประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
01/02/2021 - 26/02/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวชญาภา จันต๊ะนา

รูปภาพกิจกรรม