โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 2 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:31:27
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
สพป.ชร3
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
02/05/2020 - 02/05/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวกนกพร คำสุดใจ

รูปภาพกิจกรรม