โครงการ/กิจกรรม ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน

ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 16 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 23:19:35
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
01/11/2020 - 31/03/2021
รายละเอียด :

ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางภาวินี สุวรรณพัฒน์

รูปภาพกิจกรรม