โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:12:10
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์

รูปภาพกิจกรรม