โครงการ/กิจกรรม การคัดกรองการอ่านการเขียน ม.1-6

การคัดกรองการอ่านการเขียน ม.1-6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 18 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 19:02:38
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การคัดกรองการอ่านการเขียน ม.1-6
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราห์15
สถานที่ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3
ระหว่างวันที่ :
05/08/2020 - 14/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวจินดา เครืออินตา

รูปภาพกิจกรรม