โครงการ/กิจกรรม รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 (PDF)

รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 (PDF)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 10:58:45
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 (PDF)
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว

รูปภาพกิจกรรม