โครงการ/กิจกรรม รายงานการสอนชดเชย ประจำเดือน มิถุนายน

รายงานการสอนชดเชย ประจำเดือน มิถุนายน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 6 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:15:17
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการสอนชดเชย ประจำเดือน มิถุนายน
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ

รูปภาพกิจกรรม