โครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 11:49:10
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนตุลาคม 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ

รูปภาพกิจกรรม