โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 31 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:25:45
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
หน่วยงาน :
รปค.15
สถานที่ :
จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 31/07/2020
รายละเอียด :

รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ปีการศึกษา 2563

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางชนารดี พรมจันทร์

รูปภาพกิจกรรม