โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนการสอน

รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:11:09
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนการสอน
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางนันทนา ทาอิน

รูปภาพกิจกรรม