โครงการ/กิจกรรม MOU 2,3กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การซัก อบ รีด

MOU 2,3กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การซัก อบ รีด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 16:06:23
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
MOU 2,3กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การซัก อบ รีด
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ระหว่างวันที่ :
08/11/2021 - 18/03/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางณัฐธิดา อุตส่าห์

รูปภาพกิจกรรม


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon