โครงการ/กิจกรรม แผนวัดและประเมินผววิชาสังคมศึกษา ส23101

แผนวัดและประเมินผววิชาสังคมศึกษา ส23101

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 16 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:42:32
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนวัดและประเมินผววิชาสังคมศึกษา ส23101
หน่วยงาน :
รร.ราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
รร.รปค.15
ระหว่างวันที่ :
01/06/2020 - 31/10/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายวรัท สมวงศ์

รูปภาพกิจกรรม