โครงการ/กิจกรรม รายงาน : สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 1/2563

รายงาน : สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 1/2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 21:06:21
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน : สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 1/2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายสิปปวิชญ์ พลสุข

รูปภาพกิจกรรม