โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอน รายวิชาวัฒนธรรมไทยในบทเพลง (วิชาบังคับศิลป์ศักยภาพ) ส 23201 ภาคเรียนที่ 1

กำหนดการสอน รายวิชาวัฒนธรรมไทยในบทเพลง (วิชาบังคับศิลป์ศักยภาพ) ส 23201 ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:39:05
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอน รายวิชาวัฒนธรรมไทยในบทเพลง (วิชาบังคับศิลป์ศักยภาพ) ส 23201 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
เชียงแสน
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์

รูปภาพกิจกรรม