โครงการ/กิจกรรม รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมเดินขบวนรวมพลังกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี และทำกิจกรรมจิตอาสา

รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมเดินขบวนรวมพลังกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี และทำกิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 26 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 19:17:07
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมเดินขบวนรวมพลังกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี และทำกิจกรรมจิตอาสา
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน บริเวณวัดปงสนุก บริเวณริมโขง บริเวณวัดป่าสักหางเวียง
ระหว่างวันที่ :
25/01/2021 - 25/01/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวปรียา พงศาปาน

รูปภาพกิจกรรม