โครงการ/กิจกรรม รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 3

รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 21:06:35
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 3
หน่วยงาน :
-
สถานที่ :
-
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางดรุณ มีนา

รูปภาพกิจกรรม