โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ6เดือน (ต.ค. 63-มี.ค. 64) ภาคเรียนที่2_2563

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ6เดือน (ต.ค. 63-มี.ค. 64) ภาคเรียนที่2_2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 12:29:45
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ6เดือน (ต.ค. 63-มี.ค. 64) ภาคเรียนที่2_2563
หน่วยงาน :
สพป.ชร. เขต3
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
01/10/2020 - 16/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเกรียงไกร โนชัย

รูปภาพกิจกรรม