โครงการ/กิจกรรม รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ม.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ม.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 11:05:51
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ม.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวกนกพร สมพันธ์

รูปภาพกิจกรรม