โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 5 ส เดือน มิถุนายน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรม 5 ส เดือน มิถุนายน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 23:20:08
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรม 5 ส เดือน มิถุนายน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม

รูปภาพกิจกรรม