โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 1 เม.ย.-30ก.ย.2563

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 1 เม.ย.-30ก.ย.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 14:21:59
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 1 เม.ย.-30ก.ย.2563
หน่วยงาน :
รร.ราชประชานุเคราะหื 15
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
01/04/2020 - 30/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายชนะพันธ์ ถาวร

รูปภาพกิจกรรม