โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนสิงหาคม 2563

รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนสิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:56:25
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนสิงหาคม 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสิรินทรา ทาแกง

รูปภาพกิจกรรม