โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA พ.ย. 64

รายงาน PDCA พ.ย. 64

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:31:05
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA พ.ย. 64
หน่วยงาน :
รปค.15
สถานที่ :
รปค.15
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอมรนารี ปินปันคง

รูปภาพกิจกรรม