โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการเรียนการสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563

แผนการจัดการเรียนการสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 14 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 12:23:28
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดการเรียนการสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 16/11/2020
รายละเอียด :

แผนการจัดการเรียนการสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางภาวินี สุวรรณพัฒน์

รูปภาพกิจกรรม