โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม

รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 21:28:21
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ

รูปภาพกิจกรรม