โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียน1/63

แผนการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียน1/63

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 11:17:20
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียน1/63
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

แผนการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียน1/63

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรี ไทยใหม่

รูปภาพกิจกรรม