โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กันยายน 2564

รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กันยายน 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 12:49:50
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กันยายน 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3.
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเอกชัย อาจหาญ

รูปภาพกิจกรรม