โครงการ/กิจกรรม Homeroom กรกฎาคม 2564

Homeroom กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 08:48:04
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
Homeroom กรกฎาคม 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์

รูปภาพกิจกรรม