โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13:47:51
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางจินตนา ธรรมวงค์

รูปภาพกิจกรรม