โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดและประเมินผลวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.6

แผนการวัดและประเมินผลวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 15:25:59
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดและประเมินผลวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.6
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวี่ยงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวี่ยงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายชาญชัย เลานันท์

รูปภาพกิจกรรม