โครงการ/กิจกรรม รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA กุมภาพันธ์ 2564

รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 16 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:15:05
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA กุมภาพันธ์ 2564
หน่วยงาน :
สพป.ชร. เขต3
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
01/02/2021 - 24/02/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเกรียงไกร โนชัย

รูปภาพกิจกรรม